Hopp over navigasjon

Tag Archives: Terror

Jeg er for ytringsfriheten og vil forsvare den med mitt liv.
Ytringsfriheten er ikke en blancofullmakt til å si akkurat hva man vil, om hva og hvem man vil. Man kan ikke trakassere hvem man vil i ytringsfrihetens navn, det er straffbart!
Ytringsfriheten er en frihet vi har til å uttrykke meninger, som vi kanskje er alene om, eller som vi er flere om. De kan være provoserende, og på noen kanskje støtende.
Ytringsfriheten har noen få, men viktige begrensninger. Oppfordring til noe straffbart, og angrep på personer er straffbare handlinger.

Jeg mener alle har den retten fordi alle er like, og like mye verdt!
Vi må respektere at det frie ord, og alle andre friheter vi gir oss selv, også må gis til andre med de samme forutsetinger som til oss. Ekstreme ytringer er ikke nødvendigvis farlig, de er signaler om noe i det politiske spekteret i samfunnet og må absolutt tas på alvor.

Ekstremister derimot, uansett religion eller ideologi, som utfører hatkriminalitet under dekke av en eller annen forvridd religiøs eller ideologisk tolkning, må verdenssamfunnet som helhet, og vi som enkeltpersoner være bevisste på å bekjempe med alle midler! Enten det dreier seg om en enkelt skytter som dreper muslimer i #ChapelHill i USA, eller større anslag som Paris, Kjøbenhavn, eller 22/7 i Oslo. Om det er drap på et uskyldig barn, Benjamin Hermansen. Eller høyreekstreme som skyter mot en synagoge, eller moské.
For det er hatkriminalitet det egentlig er, til syvende og sist. I liten eller stor skala.
Det er ikke religionen som dreper, det er de onde menneskene med de syke idéene og tankene. Klarer vi alle som enkeltpersoner å holde fast ved det, istedenfor å hate «alle» de andre, har vi tatt et skritt på veien. Ikke la fundamentalismen og ekstremismen i en eller annen form, religiøs eller politisk, tåkelegge det faktum at bak dette ligger det syke, syke mennesker med et utrolig maktbegjær og karisma. Det er enkeltmennesker som begår handlingene, religionen eller ideologien er bare verktøyet bakmennene trenger for å få det gjort. Timothy McVeigh, f.eks. er et av mange eksempler på det.
Det hjelper ikke å hate for å stoppe hat! Det hjelper ikke å peke på de «andre» og si at «de er de onde», når det er akkurat det alle gjør! Islamister hevder at «alle andre» er onde, kristenfundamentalister, hevder at «alle andre» er onde, ateister hevder at all religion er ondskap, hvor skal dette ende? Man skylder på religion og tro, for den ondskapen som finnes i mennesket slik at man slipper å ta ansvar for at den kan finnes hos seg selv, og da må ta et oppgjør med den!

Det er veldig mange som hevder å vite, og å kunne, men har de forståelse av det de vet?
Det å sitte på viten og kunnskap om noe er ikke det samme som å forstå det! I vår hverdag med nesten fri informasjonsflyt er det lett å skaffe seg kunnskap, men forståelsen er det veldig ofte værre med, desverre. Terror er frykt, og ondskap satt i system. IS og andre terrorgrupper styrer med frykt og ondskap, lik en psykopat. Ikke så ulikt narkokartellene i Mexico, og andre steder. Slik sett blir religionen eller ideologien underordnet. Røde Armé og Pol-Pot var også pur ondskap under dekke av ideologi.
Felles er at det er kriminelle handlinger, drap på uskyldige, kidnapping, menneskehandel og lignende, som er det de bruker for å oppnå sine mål. Det innebærer at terroristene ikke er noe annet enn feige kriminelle!
Derfor var ikke den gamle dama redd for å kjefte på dem heller….

Respekt, aksept, forståelse, tillit og engasjement!

-Respekt for andre mennesker, for det de er, for det de tror på, for det de mener, for at de ytrer.
-Aksept av andre mennesker, og deres verdier, og deres standpunkter, for at de er forskjellige, for det de er, for det de tror på, for det de mener, for det de ytrer.
-Forståelse for andre mennesker, for at det de tror på er like viktig for dem som din tro er for deg, for at det de mener, mener de like sterkt som deg, fordi det de ytrer er viktig for dem å si.
-Tillit til andre mennesker, og at de er like verdifulle som deg selv. Gi plass til å vise tillit til andre, ikke bare deg selv, tillit til at annerledes mennesker vil det samme som deg.
-Engasjement i andre menneskers liv og sikkerhet. Engasjer deg mot hat, og hatkriminalitet. Mot terror og vold.

Terror er ondskap og det må vi bekjempe. Terror er organisert kriminalitet og det må vi bekjempe. For enhver pris må den bekjempes, men vi må starte med ondskapen i oss selv, den ondskapen som begynner med frykt og hat mot alt som er annerledes.

Reklamer