Hopp over navigasjon

Category Archives: Politisk

Jeg er for ytringsfriheten og vil forsvare den med mitt liv.
Ytringsfriheten er ikke en blancofullmakt til å si akkurat hva man vil, om hva og hvem man vil. Man kan ikke trakassere hvem man vil i ytringsfrihetens navn, det er straffbart!
Ytringsfriheten er en frihet vi har til å uttrykke meninger, som vi kanskje er alene om, eller som vi er flere om. De kan være provoserende, og på noen kanskje støtende.
Ytringsfriheten har noen få, men viktige begrensninger. Oppfordring til noe straffbart, og angrep på personer er straffbare handlinger.

Jeg mener alle har den retten fordi alle er like, og like mye verdt!
Vi må respektere at det frie ord, og alle andre friheter vi gir oss selv, også må gis til andre med de samme forutsetinger som til oss. Ekstreme ytringer er ikke nødvendigvis farlig, de er signaler om noe i det politiske spekteret i samfunnet og må absolutt tas på alvor.

Ekstremister derimot, uansett religion eller ideologi, som utfører hatkriminalitet under dekke av en eller annen forvridd religiøs eller ideologisk tolkning, må verdenssamfunnet som helhet, og vi som enkeltpersoner være bevisste på å bekjempe med alle midler! Enten det dreier seg om en enkelt skytter som dreper muslimer i #ChapelHill i USA, eller større anslag som Paris, Kjøbenhavn, eller 22/7 i Oslo. Om det er drap på et uskyldig barn, Benjamin Hermansen. Eller høyreekstreme som skyter mot en synagoge, eller moské.
For det er hatkriminalitet det egentlig er, til syvende og sist. I liten eller stor skala.
Det er ikke religionen som dreper, det er de onde menneskene med de syke idéene og tankene. Klarer vi alle som enkeltpersoner å holde fast ved det, istedenfor å hate «alle» de andre, har vi tatt et skritt på veien. Ikke la fundamentalismen og ekstremismen i en eller annen form, religiøs eller politisk, tåkelegge det faktum at bak dette ligger det syke, syke mennesker med et utrolig maktbegjær og karisma. Det er enkeltmennesker som begår handlingene, religionen eller ideologien er bare verktøyet bakmennene trenger for å få det gjort. Timothy McVeigh, f.eks. er et av mange eksempler på det.
Det hjelper ikke å hate for å stoppe hat! Det hjelper ikke å peke på de «andre» og si at «de er de onde», når det er akkurat det alle gjør! Islamister hevder at «alle andre» er onde, kristenfundamentalister, hevder at «alle andre» er onde, ateister hevder at all religion er ondskap, hvor skal dette ende? Man skylder på religion og tro, for den ondskapen som finnes i mennesket slik at man slipper å ta ansvar for at den kan finnes hos seg selv, og da må ta et oppgjør med den!

Det er veldig mange som hevder å vite, og å kunne, men har de forståelse av det de vet?
Det å sitte på viten og kunnskap om noe er ikke det samme som å forstå det! I vår hverdag med nesten fri informasjonsflyt er det lett å skaffe seg kunnskap, men forståelsen er det veldig ofte værre med, desverre. Terror er frykt, og ondskap satt i system. IS og andre terrorgrupper styrer med frykt og ondskap, lik en psykopat. Ikke så ulikt narkokartellene i Mexico, og andre steder. Slik sett blir religionen eller ideologien underordnet. Røde Armé og Pol-Pot var også pur ondskap under dekke av ideologi.
Felles er at det er kriminelle handlinger, drap på uskyldige, kidnapping, menneskehandel og lignende, som er det de bruker for å oppnå sine mål. Det innebærer at terroristene ikke er noe annet enn feige kriminelle!
Derfor var ikke den gamle dama redd for å kjefte på dem heller….

Respekt, aksept, forståelse, tillit og engasjement!

-Respekt for andre mennesker, for det de er, for det de tror på, for det de mener, for at de ytrer.
-Aksept av andre mennesker, og deres verdier, og deres standpunkter, for at de er forskjellige, for det de er, for det de tror på, for det de mener, for det de ytrer.
-Forståelse for andre mennesker, for at det de tror på er like viktig for dem som din tro er for deg, for at det de mener, mener de like sterkt som deg, fordi det de ytrer er viktig for dem å si.
-Tillit til andre mennesker, og at de er like verdifulle som deg selv. Gi plass til å vise tillit til andre, ikke bare deg selv, tillit til at annerledes mennesker vil det samme som deg.
-Engasjement i andre menneskers liv og sikkerhet. Engasjer deg mot hat, og hatkriminalitet. Mot terror og vold.

Terror er ondskap og det må vi bekjempe. Terror er organisert kriminalitet og det må vi bekjempe. For enhver pris må den bekjempes, men vi må starte med ondskapen i oss selv, den ondskapen som begynner med frykt og hat mot alt som er annerledes.

Reklamer

Det er med stigende uro jeg har observert Mattilsynets maktarroganse i sakene vedrørende gatehundene fra Romania, samt misbruk av navn og bilde av Elin Lønberg i et forsøk på å spre ugrunnet frykt for sykdommer og parasitter. Dette forekommer meg som en sløsing med Mattilsynets ressurser, på en personlig vendetta. Skal Mattilsynet ha noe som helst håp om å bli respektert som instans for dyrs rettigheter, må man la personangrep ligge. Det sømmer seg absolutt ikke et offentlig organ! Det må være tillatt å forvente en viss grad av løsningsorientert behandling, når Mattilsynet behandler så mange ulike saker. Regler og avgjørelser som ikke er begrunnet med rot i realiteter, er vanskelig å forstå og respektere. Det gjør at avgjørende og bestemmende myndighet, mister respekt og anseelse. Avliving av friske hunder, uten parasitter eller andre sykdommer, på grunnlag av eiers regelbrudd er ikke akseptabelt. Eier handlet i god tro, og det tillegges særdeles vekt i andre instanser, som for eksempel domstolene og påtalemyndigheten. Etter min mening har Mattilsynet utspilt sin rolle, i forhold til kjæledyr, hester og brukshunder.  Det kan synes som kompetansenivået er ajour på landbruk og mat, men ikke på kjæledyr. Man kjører knallhardt på skremsel og frykt for smitte fra Romania, mens driften på Løken Gård får gå uhindret.

Det er for meg totalt uforståelig at ingen stiller spørsmål ved ressursbruken til Mattilsynet.
Hvem godkjente svertekampanjen mot Elin Lønberg?
Hvem bestemte at friske hunder skulle avlives, for å straffe eieren?

De siste måneders manglende evne eller vilje til å se løsninger, gjør at jeg akter å kjempe for at Mattilsynet mister sin jurisdiksjon på kjæledyr, brukshund, og hester, herunder også avl på disse. Mattilsynet har etter min mening tydeliggjort behovet for et spesialisert organ, som tar seg av saker som omfatter disse. Kanskje et organ med utspring i politiet, eller noe helt nytt.
Skriv til Mattilsynet og de aktuelle saksbehandlerne – Wenche Aamodt Furuseth, Malin Johansen og Idar H. Aalmen, ved regionkontoret for Hedmark og Oppland – husk at høflige og saklige henvendelser får størst positiv effekt for dyrene.

 

postmottak@mattilsynet.no

weafu@mattilsynet.no

maljo@mattilsynet.no

idar.h.aalmen@mattilsynet.no

 

 

Det er endel ting som gjør meg veldig oppbrakt, og irritert. En av de tingene er maktmisbruk når en person gjør noe nytt, eller gjør ting på en annen måte som kanskje er bedre. Eller gjør ting annerledes. Da skal disse bakstreverske maktmenneskene motarbeide og statuere et eksempel. Hvis dette nye også faktisk lykkes, og viser seg å fungere, er helvete løs! Personangrep, offentlig uthenging, injurier og intriger. Alt fordi disse maktmenneskene ikke fikk vilja si, og ikke kan sole seg i glansen av suksess. Rampelyset er flyttet over på det nye, så da gjør de så godt de kan med å lage bråk, slik at de igjen får den oppmerksomheten de ønsker. Misunnelse er den driften som er sterkest hos disse menneskene, og den mest ødeleggende driften i menneskeheten.

Jeg har noen tanker om hvordan man kan håndtere disse menneskene, uavhengig av hvilken posisjon de måtte ha på arbeidsplassen, eller i det offentlige. Privat bryr jeg meg bare ikke om dem, de har ingen plass i mitt liv.

Det første du bør ha i tankene er at disse menneskene tåler ikke å bli ignorert, så de må få oppmerksomhet.
Det andre er at disse menneskene vil alltid spørre seg selv: «-Hva får jeg ut av dette?» så de må manipuleres til å utføre oppgavene sine i den tro at de tjener på det, sosialt, eller i anseelse.
Det tredje er å identifisere hva det er du anser som viktig, og være det bevisst hele tiden. På den måten har du noe å gi, ved en konfrontasjon, som ikke er så viktig for deg. Slik at disse menneskene føler at de har oppnådd noe, det er veldig viktig.
Det fjerde er å forsøke og unngå å lære de noe, da vil de føle seg underlegne, og vil sette igang en liten krig. Legg heller tilrette for at de «oppdager» det selv, eller plutselig «finner ut» det de skal.
Disse metodene har fungert for meg, og gitt meg de resultatene jeg ønsker.

Hva med å få de til å oppføre seg ordentlig, tenker du sikkert. Det har jeg tenkt også. Det kan av og til være situasjoner der det er ønskelig, også. Det krever at man er fler, og har en samlet strategi. Man må også enes om en taktikk som det ikke må avvikes fra.
Målet blir å få vedkommende til å gjentatte ganger henge ut seg selv, hver gang vedkommende gjør forsøk på å angripe andre. Tett etterfulgt av samtaler om dette. Samtalene bør tas av en som er likeverdig. Dette er vanskelig, og krevende. Men hvis denne personen besitter kunnskap og kompetanse, eller egenskaper som er viktige, så er det kanskje verdt det. Framfor å kvitte seg med vedkommende, og få tak i en annen.

Du må ha muligheten til å være tilstede når det skjer, slik at personen forstår at han/hun egentlig angriper seg selv.

 

Jeg har også hatt suksess med «oppdrager-metoden». Forutsetningen for at det skal lykkes er at du som oppdrager, er nettopp det. Er du i en posisjon som veileder, eller sjef, kan det lykkes. Sjansen for at du har sett, og identifisert vedkommende som en bakstrever er derimot mindre enn om dere var på samme plan. Denne metoden er effektiv, men nådeløs. Det går på samme prinsippet som når man skal trene en hund.

  • Umiddelbar positiv forsterkning ved ønsket atferd.
  • Umiddelbar reaksjon ved uønsket atferd.

Ved ønsket atferd, gi vedkommende umiddelbart god oppmerksomhet på det, på en slik måte at vedkommende vil ønske å få det igjen, vær tydelig på hva som ble gjort riktig. Målet er å få vedkommende til å ønske å gjøre det igjen.
Ved uønsket atferd, gi vedkommende klar og tydelig beskjed om hva som ble gjort galt. Få vedkommende til å fortelle deg hvorfor, og fortell at dette er uakseptabel oppførsel uansett grunn. Dette er en situasjon som bør være ubehagelig for vedkommende, målet er at vedkommende ikke skal ønske dette. Det vil være en uønsket situasjon, og derfor vil handlingen som førte til dette etterhvert bli noe vedkommende ikke ønsker å gjøre. Her er det selvfølgelig muligheter for å eskalere reaksjonene, MEN det må eskaleres i begge ender, eskalerer du din reaksjon på uønsket atferd, MÅ du eskalere den positive også. Tilvenning til reaksjonene er din fiende nr 1, for da mister de sin effekt.
Nøkkelen til suksess med denne metoden er å gi en reaksjon så tidlig som overhode mulig. Er du så heldig at du kan komme med reaksjoner når det er i ferd med å skje, er det stor sannsynlighet for å lykkes.

 

Det siste scenariet er det værste. Du er under den bakstreverske i posisjon, eller den bakstreverske er en bedrift eller offentlig organ.
Faktum er at disse er ikke tohodede troll, eller monstre. De er enheter bygget opp av mennesker, og det er menneskene i enhetene som er bakstreverske. Det er menneskene i disse enhetene som har siktet seg inn på deg, og som har bestemt seg for å motarbeide deg, og/eller henge deg ut. Her må du til med skarpt skyts.
Først må du identifisere vedkommende enhet, og så identifisere personen som faktisk utfører dette i ly/dekke av denne enheten. Dette er de to aller mest kritiske oppgavene. Her er alt under 100% sikkerhet, ikke godt nok.
Når vedkommende er identifisert, og verifisert(!) kan vi kalle vedkommende for «BS».(BakStrever)(BullShitter)

Når du da går igjennom det vedkommende har gjort, er det to ting du skal se etter, siden en direkte konfrontasjon av BS som privatperson er ønskelig.
Hvilke avgjørelser/handlinger er utført i strid med dine interesser, og hvorfor.
Hvike avgjørelser/handlinger er utført i BS egeninteresse, og hvorfor.
Hvike avgjørelser/handlinger er utført i BS egeninteresse, og i strid med BS’ organs forskrifter?
Hvilke avgjørelser/handlinger er utført med negativ konsekvens for deg, uten videre faglig begrunnelse.
Dette er viktige og sentrale punkt å få svar på, og vil være til stor hjelp.
Hvis for eksempel; BS er ansatt i et offentlig organ, og du forsøker å sette igang et prosjekt som blir stoppet, eller undergravd av BS.
Mest sannsynlig er det fordi BS ikke «ble med på laget», eller ble rådspurt i starten av prosjektet. Du ville kanskje gjøre det på en annen måte enn BS’ offentlige organ er vant til, og da slår BS til. Siden metoden du brukte er helt i tråd med loven, er det ingenting BS kan gjøre i lovlig forstand. Derfor tyr BS til en annen metode, for eksempel en «informasjonskampanje» der du blir brukt som et negativt eksempel, eller en pressemelding med det samme negative innholdet. Da er det viktig å svare på en slik måte at BS blir truffet direkte, uten at BS blir navngitt(!) fordi BS fortjener ikke å bli omtalt med navn. Vær gjerne nedlatende og arrogant når du omtaler BS avgjørelser og handlinger, men engasjert og lidenskapelig i din omtale saken. Slik gir du et inntrykk av at BS er under deg i verdighet, og at saken er mer verdifull enn deg og ditt ego.
Hvis derimot BS bruker ditt navn i negativ omtale av saken, er det fritt fram for injuriesøksmål og andre viderverdigheter, da har det foregått et lovbrudd, som det offentlige organet MÅ anmeldes for, og BS saksøkes privat for injurier.
Da har de kanskje lært at de ikke skal motarbeide og slenge usannheter om deg…

 

Lykke til!

 

Vi har i de fleste delene av verden utstrakt tilgang på, og derfor bruk av, internett. Mange har to eller fler tilgangspunkt, mobiltelefon er ett, laptop’en er det andre, stasjonær pc, nummer tre, tv’er nr 4 og så videre. Vi lever  store deler av våre sosiale liv på nett. Informasjonsutvekslingen foregår mellom privatpersoner på hver sin side av kloden. Vi har sosiale medier som facebook, Twitter, Instagram, som gjør deling av informasjon og hendelser lynraskt og enkelt. Derfor også alment tilgjengelig.

Man kan samarbeide i sanntid på hver sin side av kloden, videosamtaler har blitt et verktøy man bruker daglig. Dette er fordeler vi har i den privilegerte delen av verden. Det medfører at utviklingen går vesentlig fortere, på en god del områder, enn i den mindre privilegerte delen av verden. Verdens handel foregår stort sett også via internett, det gir de privilegerte landene en stor fordel.

I de landene og regionene der infrastrukturen er dårlig, mangler man også de viktigste kriteriene for internett-tilgang. Strøm, og linjer, telefonlinjer, og andre elementer er mangelvare. De mangler også en vesentlig ting som mange ikke tenker på: Folk til å vedlikeholde og bygge ip-infrastruktur. Der bør Cisco trå til med full tyngde, der bør vi kunne hjelpe til med utdanning og veiledning. Uavhengige DNS-servere, solid og kraftig access, redundans i routere slik at vi unngår det som sjedde i Egypt. Der stengte presidenten ned tilgangen både ut og inn av Egypt under revolusjonen. Dette er noe som kan unngås ved at fler  uavhengige aktører kontrollerer nettet i et land.

FN burde kunne gjøre noe konstruktivt med det. Dette vil også være aktivt fredsskapende arbeid.

 

Det er i vår del av verden utenkelig å ikke ha tilgang på mat, rent vann, husly, mobiltelefon, og internett. Dette er ting vi tar så for gitt, at vi ikke lenger setter pris på det engang. Vi kjefter og smeller når mobiltelefonnettet, eller internett svikter…

INGEN av disse tingene er en selvfølge i mindre privilegerte deler av verden. Alle disse tingene burde, og skulle vært en menneskerett.

Det er kanskje sånn at vi unner andre det, bare vi kan være sikret dette selv?

Kanskje vi burde tenke litt på at utviklingen i komfort, og tekniske  nyvinninger  for vår del går på bekostning av basale, grunnleggende behov for resten av verden. Det er noe å tenke på, at det vi bruker på tekniske duppeditter i løpet av en måned, er det det koster å forsørge en landsby et år i den mindre privilegerte verden.

 

Vi kunne lett ha brukt mindre penger på oss selv, og litt mer på å gi mindre privilegerte mennesker det de trenger for å overleve…

 

http://www.aftenposten.no/okonomi/Batfolket-legger-igjen-6_25-milliarder-arlig-6817804.html#.T58AhKt1Cf4

6,25 milliarder kroner i året, vil hjelpe mange mennesker….

Just sayin’…